ساعت کاری

 • شنبه تا چهار شنیه 8:30 تا 17:00
 • پنج شنبه ها 8:30 تا 12:00
 • جمعه ها تعطیل

دفتر مرکزی

 • آدرس: تهران- خیابان کریم خان زند، انتهای آبان جنوبی، نبش خیابان صارمی، پلاک 62، طبقه دوم

 • تلفن: 2-5411 92 88 (021)

 • فکس: 5413 92 88 (021)

 • ایمیل: info@mpb-med.com | mpb.med.90@gmail.com


ساعت کاری

 • شنبه تا چهار شنیه 8:30 تا 17:00
 • پنج شنبه ها 8:30 تا 12:00
 • جمعه ها تعطیل

خدمات پس از فروش

 • آدرس: تهران- خیابان کریم خان زند، انتهای آبان جنوبی، نبش خیابان صارمی، پلاک 62، طبقه دوم

 • موبایل: 0053 118 (0902)

 • تلفن: 1143 85 88 (021)

 • فکس: 1341 92 85 (021)

 • ایمیل: mpb.service.med@gmail.com


ساعت کاری

 • شنبه تا چهار شنیه 8:30 تا 17:00
 • پنج شنبه ها 8:30 تا 12:00
 • جمعه ها تعطیل

کارخانه

 • آدرس: تهران، شهرک صنعتی عباس آباد، بلوار ابن سینا، خیابان 57 (شقایق)، اولین فرعی خیابان بهارستان 2، خیابان نرگس 2/3، پلاک 1285

 • تلفن:2 - 6791 42 36 (021)

 • فکس: 6793 42 36 (021)

 • ایمیل: mpb.med.90@gmail.com